Gebruikersnaam Wachtwoord

Nieuwe cursist?

Wie zijn we

Door professionals, voor professionals! 

Snel en flexibel
E-nursing is een bedrijf dat snel en flexibel kan inspelen op de online scholingsbehoefte van instellingen en individuele professionals.

E-nursing
E-nursing is ontwikkeld door Eric de Roode en Marion Giesberts. Deze ervaren professionals ontwikkelden op basis van veel voorkomende opleidingsvragen en knelpunten uit de dagelijkse praktijk een systeem voor online leren.

Eric de Roode is Verpleegkundig Specialist Anesthesiologie en gespecialiseerd in pijn en pijnbestrijding. Voor het project Acute Pijn Service ontving hij in 2001 de prijs voor het beste kwaliteitsproject in het Medisch Centrum Alkmaar. In 2004 was hij met zijn team genomineerd voor de Paludanusprijs van Unive. Verder is hij lid van de commissie pijnbestrijding bij de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) en lid van de werkgroep postoperatieve pijn van de Landelijke Vereniging van Pijnverpleegkundigen (V&VN Pijnverpleegkundigen). Hij maakte onderdeel uit van het landelijke expertteam Pijn van het VWS veiligheidsprogramma van de NVZ, Orde van Medisch Specialisten, LEVV en V&VN.
In juni 2009 is hij geïnstalleerd als lid van de ICN Telenursing Network Advisory Group van de International Council of Nurses (ICN). Sinds 2013 is hij nog verbonden aan dit netwerk als adviseur.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het UMC St Radboud. Zij werkte daarna als kwaliteitsfunctionaris en opleider in het Universitair Longcentrum Dekkerswald te Groesbeek en hield zich daar onder meer bezig met deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen en het opzetten van de opleiding Longverpleegkunde.
Aan de Erasmus MC Zorgacademie in Rotterdam, zette zij samen met een aantal experts uit het veld de opleiding Pijnconsulent op.

Als master docent Hoger Gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als opleider , trainer en adviseur in het domein Pijn en Palliatieve zorg.
Verder is zij actief lid van de Dutch Pain Society op gebied van verbeteren van pijnonderwijs.

scripting & design by Adecon

Pagina-afbeelding

- keurmerk -

onze vermelding op www.keurmerk.info