Gebruikersnaam Wachtwoord

Nieuwe cursist?

Disclaimer

E-nursing V.O.F.

Deze website behoort toe aan E-nursing
Postadres: Malzwin 2704, 1788 XP, Julianadorp.
KVK nr.: 69778590.
Postbank nr. NL 53 INGB 0002213091 
IBAN.  NL 05 PSTB 0002 2130 91

De pagina's en overige inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van E-nursing hierna te noemen E-nursing. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van E-nursing. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Betrouwbaarheid en actualiteit
E-nursing besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de cursussen en op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

E-nursing is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch door de onmogelijkheid om van de website gebruik te maken. E-nursing garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zoals deze gelden voor E-nursing staan vermeld onder de link: "algemene voorwaarden".

Nederlands wetgeving
Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Laatst gecontroleerd op 16-10-2017

scripting & design by Adecon

Pagina-afbeelding

- keurmerk -

onze vermelding op www.keurmerk.info